Stav objednávky
Informácie
Zákaznícka linka
02/6820 4415

Udržateľnosť v spoločnosti CEWE

V spoločnosti CEWE je udržateľnosť pevne zakotvená v podnikovej kultúre.

Spoločne pomáhame našej prírode

Spoločenská zodpovednosť je pre nás dôležitá

Spoločnosť CEWE prikladá veľký význam zodpovednému riadeniu spoločnosti vo všetkých oblastiach, pričom udržateľnosť je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Už mnoho rokov sa venujeme piatim hlavným pilierom.
Čestné a spravodlivé správanie:

Zachovanie rovnováhy medzi sociálnymi a ekologickými výzvami a úspešným podnikaním si vyžaduje pevné etické zásady. V spoločnosti CEWE sú to hodnoty ako spoľahlivosť, čestnosť, dlhodobý prístup, slušnosť, integrita a dôveryhodnosť.

Hospodárska udržateľnosť:

Značka CEWE znamená dlhodobý hospodársky úspech v spojení so zodpovednosťou voči životnému prostrediu a spoločnosti. Spoločnosť sa zameriava na dlhodobý pozitívny vývoj namiesto krátkodobého zisku.

Ochrana životného prostredia a zachovanie zdrojov:

Znižovanie znečistenia životného prostredia a ochrana prírodných zdrojov sú hlavnými záujmami spoločnosti CEWE. V súlade s hlavnou zásadou "zachovania prírody" chceme v spoločnosti CEWE podporovať ochranu klímy, šetriť energiu, chrániť životné prostredie a podporovať obehové hospodárstvo.

Zodpovednosť za zamestnancov:

Úspech spoločnosti CEWE je do veľkej miery založený na motivovaných a dobre vyškolených zamestnancoch. Strategická práca v oblasti ľudských zdrojov zahŕňa širokú škálu opatrení, ktoré spoločne prispievajú k reputácii spoločnosti CEWE ako dobrého zamestnávateľa.

Sociálna angažovanosť:

Sociálna angažovanosť je súčasťou firemnej kultúry spoločnosti CEWE. CEWE prispieva k spoločnosti, v ktorej sa oplatí žiť, prostredníctvom darcovstva, sponzorstva a propagačných aktivít v regiónoch a na medzinárodnej úrovni. Hlavnými oblasťami podpory sú ľudia, životné prostredie a fotografická kultúra.

Udržateľnosť v spoločnosti CEWE

FSC® - certifikované fotoprodukty CEWE

Aby mohla spoločnosť CEWE ponúkať výrobky s certifikátom FSC® a podporovať tak trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, je držiteľom certifikátu FSC®. Výrobok môže byť certifikovaný, ak sú všetky príslušné materiály, ktoré obsahuje, certifikované FSC®. Príslušné materiály sú materiály obsahujúce drevné vlákna, ako napríklad papier a lepenka. Viac ako 90 % našich papierov na digitálnu tlač a veľká časť našich fotopapierov sú zakúpené s certifikátom FSC®. Aby bol výrobok certifikovaný, musí byť celý proces prispôsobený štandardom FSC®. Túto kontrolu každoročne vykonávajú nezávislé tretie strany. Naša CEWE FOTOKNIHA je vo všetkých svojich variantoch certifikovaná organizáciou Forest Stewardship Council®. Nie je to však jediný fotografický výrobok s certifikátom FSC® v sortimente CEWE. Pracujeme na tom, aby sme mohli ponúkať ďalšie výrobky s certifikátom FSC®.

Klimaticky neutrálna výroba

Klimaticky neutrálna výroba znamená, že nevyhnutné emisie CO₂ sú kompenzované certifikovanými projektmi na ochranu klímy. Spoločnosť CEWE spolupracuje s environmentálnou organizáciou ClimatePartner na kompenzácii emisií z výrobných a kancelárskych činností. Od roku 2016 podporujeme projekt Kasigau Wildlife Corridor v Keni, ktorý sa týka ochrany lesov a zalesňovania. Doteraz sme pre výrobky značky CEWE kompenzovali viac ako 100 000 000 kg CO₂.

Výrobky s certifikátom FSC® v spoločnosti CEWE

Cenná interakcia s prírodou

Zanechávame spoločne svet vhodný pre život

Na vianočnú sezónu 2020 sme mohli predstaviť 100 % biologicky rozložiteľný interiér nášho prémiového adventného kalendára s čokoládami Ferrero.

  • Vnútorná časť 100 % biologicky rozložiteľná
  • Odkladanie na kompost, do odpadového papiera alebo do žltého vreca
  • Personalizovaný vonkajší obal z papiera s certifikátom FSC®

Plastový odpad nás veľmi trápi. Teraz môžeme aspoň vnútornú časť nášho adventného kalendára vyhodiť do bioodpadu - sme na to hrdí.

Plastový odpad nás veľmi trápi. Takto môžeme aspoň vnútornú časť nášho adventného kalendára vyhodiť do bioodpadu - sme na to hrdí.

Thomas Mehls, predstavenstvo spoločnosti CEWE

Zodpovednosť za zamestnancov

Motivovaní, dobre vyškolení a zdraví zamestnanci sú rozhodujúcim základom úspechu spoločnosti CEWE. Kľúčovými otázkami sú bezpečnosť práce, ochrana zdravia a demografické zmeny.

Náš cieľ: motivovaní zamestnanci:

Úspech spoločnosti CEWE je do veľkej miery založený na motivovaných a dobre vyškolených zamestnancoch. Na meranie spokojnosti zamestnancov vykonáva spoločnosť CEWE vo svojich prevádzkach prieskumy už viac ako desať rokov. S cieľom zabezpečiť, aby spoločnosť CEWE bola aj naďalej atraktívnym miestom pre prácu, zahŕňa práca s ľudskými zdrojmi širokú škálu opatrení, ktoré spoločne prispievajú k reputácii spoločnosti CEWE ako dobrého zamestnávateľa. Patrí medzi ne napríklad zlučiteľnosť rodiny a kariéry, podpora dôchodkového zabezpečenia, program zamestnaneckých akcií a široká ponuka zdravotných a fitnes služieb.

Často kladené otázky

Všetky výrobky s obsahom drevných vlákien, ako je papier, lepenka alebo drevo, môžu byť certifikované FSC®, ak spĺňajú normy FSC®.

Plastová fólia slúži na ochranu výrobku pred poškodením. Týmto spôsobom možno znížiť reklamácie, a tým aj spotrebu papiera v dôsledku opakovaných výtlačkov na minimum. Spoločnosť CEWE už hľadá alternatívy, ako nahradiť plastové obaly ekologickejším materiálom.

Iniciujeme a podporujeme veľký počet projektov na ochranu životného prostredia. Patrí medzi ne založenie dvoch včelích rodín v areáli spoločnosti v Oldenburgu a zamestnanecké projekty, ako napríklad "CEWE upratuje" alebo kampane na výsadbu stromov. Už mnoho rokov úzko spolupracujeme aj s NABU. S cieľom ešte viac chrániť naše životné prostredie spoločnosť CEWE vyrába a dodáva všetky výrobky značky spôsobom, ktorý je neutrálny z hľadiska klímy.

Viac informácií o ochrane životného prostredia v spoločnosti CEWE nájdete na stránke našej spoločnosti

Uvedomujeme si túto kritiku a vnímame sťažnosti. Napriek tomu je FSC® najnáročnejšou pečaťou pre výrobky z papiera a dreva a naďalej ju podporujú najväčšie organizácie na ochranu životného prostredia. Preto je certifikácia FSC® našich výrobkov to najlepšie, čo môžeme urobiť pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Dôvody sú rôzne. Na jednej strane používame materiál, ktorý ešte nebol certifikovaný pre niektoré výrobky. Aby však bolo možné výrobok certifikovať, musí byť certifikovaných 100 % príslušných materiálov. V prípade ostatných musíme len prispôsobiť proces tak, aby bol v súlade so všetkými usmerneniami počas každoročného auditu FSC®. CEWE na tom pracuje s veľkým nasadením.