Prihláste sa do CEWE Photo Award a hrajte o ceny v celkovej hodnote 250 000 eur. Chcem súťažiť.

Stav objednávky
Informácie
Zákaznícka linka
02/6820 4415

Vianočné dodacie termíny

Objednajte najneskôr do 19. decembra, aby ste svoj osobný darček mali pod stromčekom včas.

Viac informácií

Odporúčané dodacie termíny pre doručenie do Vianoc

Platí pre objednávky s doručením do predajní CEWE Fotolab, partnerských zberní a prostredníctvom služby DPD a Packeta.
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶D̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶m̶a̶t̶n̶á̶ ̶s̶ ̶v̶y̶s̶o̶k̶ý̶m̶ ̶l̶e̶s̶k̶o̶m̶ ̶–̶ ̶o̶k̶r̶e̶m̶ ̶X̶X̶L̶ ̶a̶ ̶k̶o̶m̶p̶a̶k̶t̶ ̶š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶e̶j̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶D̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶m̶a̶t̶n̶á̶ ̶–̶ ̶o̶k̶r̶e̶m̶ ̶X̶X̶L̶ ̶a̶ ̶k̶o̶m̶p̶a̶k̶t̶ ̶š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶e̶j̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶D̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶m̶a̶t̶n̶á̶ ̶(̶1̶0̶0̶ ̶%̶ ̶r̶e̶c̶y̶k̶l̶o̶v̶a̶n̶á̶)̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶C̶E̶W̶E̶ ̶F̶O̶T̶O̶K̶N̶I̶H̶A̶ ̶k̶o̶m̶p̶a̶k̶t̶ ̶š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶á̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶ ̶l̶e̶s̶k̶l̶ý̶/̶m̶a̶t̶n̶ý̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶D̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶p̶r̶e̶m̶i̶u̶m̶ ̶m̶a̶t̶n̶á̶̶̶ ̶̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶ ̶p̶r̶e̶m̶i̶u̶m̶ ̶m̶a̶t̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶X̶X̶L̶ ̶–̶ ̶v̶š̶e̶t̶k̶y̶ ̶t̶y̶p̶y̶ ̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶o̶v̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶K̶i̶d̶s̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶C̶E̶W̶E̶ ̶F̶O̶T̶O̶K̶N̶I̶H̶Y̶ ̶s̶ ̶p̶o̶v̶r̶c̶h̶o̶v̶o̶u̶ ̶ú̶p̶r̶a̶v̶o̶u̶ ̶(̶z̶l̶a̶t̶ý̶/̶s̶t̶r̶i̶e̶b̶o̶r̶n̶ý̶ ̶e̶f̶e̶k̶t̶,̶ ̶p̶a̶r̶c̶i̶á̶l̶n̶e̶ ̶l̶a̶k̶o̶v̶a̶n̶i̶e̶)̶̶
 • ̶̶̶U̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶o̶̶̶k̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶2̶̶̶.̶̶̶1̶̶̶2̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶–̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶E̶̶̶W̶̶̶E̶̶̶ ̶̶̶F̶̶̶O̶̶̶T̶̶̶O̶̶̶K̶̶̶N̶̶̶I̶̶̶H̶̶̶Y̶̶̶,̶ ̶f̶o̶t̶o̶z̶o̶š̶i̶t̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶é̶,̶ ̶d̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶p̶r̶e̶m̶i̶u̶m̶ ̶m̶a̶t̶n̶á̶ ̶–̶ ̶o̶k̶r̶e̶m̶ ̶X̶X̶L̶ ̶a̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶o̶s̶t̶i̶ ̶A̶2̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶é̶,̶ ̶d̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶s̶ ̶v̶y̶s̶o̶k̶ý̶m̶ ̶l̶e̶s̶k̶o̶m̶ ̶–̶ ̶o̶k̶r̶e̶m̶ ̶X̶X̶L̶ ̶a̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶o̶s̶t̶i̶ ̶A̶2̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶é̶,̶ ̶d̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶m̶a̶t̶n̶á̶ ̶–̶ ̶o̶k̶r̶e̶m̶ ̶X̶X̶L̶ ̶a̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶o̶s̶t̶i̶ ̶A̶2̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶é̶,̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶ ̶l̶e̶s̶k̶ ̶o̶k̶r̶e̶m̶ ̶X̶X̶L̶ ̶a̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶o̶s̶t̶i̶ ̶A̶2̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶P̶l̶á̶n̶o̶v̶a̶c̶i̶e̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶e̶ ̶(̶k̶u̶c̶h̶y̶n̶s̶k̶ý̶,̶ ̶r̶o̶d̶i̶n̶n̶ý̶,̶ ̶r̶o̶č̶n̶ý̶.̶.̶.̶)̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶S̶t̶o̶l̶o̶v̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶d̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶é̶,̶ ̶d̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶a̶ ̶t̶l̶a̶č̶ ̶m̶a̶t̶n̶á̶ ̶(̶1̶0̶0̶ ̶%̶ ̶r̶e̶c̶y̶k̶l̶o̶v̶a̶n̶á̶)̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶X̶X̶L̶,̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶o̶s̶t̶i̶ ̶A̶2̶ ̶–̶ ̶v̶š̶e̶t̶k̶y̶ ̶t̶y̶p̶y̶ ̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶o̶v̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶S̶t̶o̶l̶o̶v̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶N̶a̶t̶u̶r̶e̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶ý̶,̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶ ̶m̶a̶t̶,̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶ ̶p̶r̶e̶m̶i̶u̶m̶ ̶m̶a̶t̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶A̶2̶ ̶–̶ ̶z̶l̶a̶t̶á̶ ̶e̶d̶í̶c̶i̶a̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶s̶ ̶d̶r̶e̶v̶e̶n̶o̶u̶ ̶l̶i̶š̶t̶o̶u̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶S̶t̶o̶l̶o̶v̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶ý̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶ý̶ ̶(̶2̶1̶ ̶×̶ ̶2̶1̶ ̶c̶m̶)̶̶
 • D̶o̶d̶a̶c̶í̶ ̶t̶e̶r̶m̶í̶n̶ ̶j̶e̶ ̶z̶h̶o̶d̶n̶ý̶ ̶s̶ ̶v̶y̶b̶r̶a̶n̶ý̶m̶ ̶t̶y̶p̶o̶m̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶é̶h̶o̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶a̶
 • D̶a̶r̶č̶e̶k̶o̶v̶é̶ ̶b̶a̶l̶e̶n̶i̶e̶ ̶p̶r̶e̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶A̶3̶ ̶a̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶ý̶ ̶X̶L̶̶̶
 • ̶D̶o̶d̶a̶c̶í̶ ̶t̶e̶r̶m̶í̶n̶ ̶j̶e̶ ̶z̶h̶o̶d̶n̶ý̶ ̶s̶ ̶v̶y̶b̶r̶a̶n̶ý̶m̶ ̶t̶y̶p̶o̶m̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶é̶h̶o̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶a̶
 • D̶a̶r̶č̶e̶k̶o̶v̶é̶ ̶b̶a̶l̶e̶n̶i̶e̶ ̶p̶r̶e̶ ̶N̶á̶s̶t̶e̶n̶n̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶A̶4̶ ̶a̶ ̶S̶t̶o̶l̶o̶v̶ý̶ ̶k̶a̶l̶e̶n̶d̶á̶r̶ ̶š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶ý̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶ý̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶d̶e̶k̶a̶,̶ ̶T̶r̶i̶č̶k̶o̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶o̶t̶l̶a̶č̶o̶u̶,̶ ̶P̶r̶o̶f̶i̶-̶K̶u̶c̶h̶á̶r̶s̶k̶a̶ ̶z̶á̶s̶t̶e̶r̶a̶,̶ ̶P̶l̶á̶t̶e̶n̶n̶á̶ ̶n̶á̶k̶u̶p̶n̶á̶ ̶t̶a̶š̶k̶a̶,̶ ̶O̶b̶l̶i̶e̶č̶k̶a̶ ̶n̶a̶ ̶v̶a̶n̶k̶ú̶š̶ ̶s̶/̶b̶e̶z̶ ̶v̶ý̶p̶l̶n̶ě̶,̶ ̶P̶l̶y̶š̶o̶v̶é̶ ̶z̶v̶i̶e̶r̶a̶t̶k̶o̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶o̶t̶l̶a̶č̶o̶u̶,̶ ̶P̶o̶d̶l̶o̶ž̶k̶a̶ ̶p̶o̶d̶ ̶m̶y̶š̶ ̶z̶ ̶p̶e̶n̶o̶v̶e̶j̶ ̶g̶u̶m̶y̶,̶ ̶P̶r̶e̶m̶i̶u̶m̶ ̶v̶a̶n̶k̶ú̶š̶,̶ ̶P̶R̶E̶M̶I̶U̶M̶ ̶v̶a̶n̶k̶ú̶š̶ ̶v̶ ̶t̶v̶a̶r̶e̶ ̶s̶r̶d̶c̶a̶ ̶,̶ ̶S̶k̶l̶e̶n̶e̶n̶é̶ ̶h̶o̶d̶i̶n̶y̶,̶ ̶P̶R̶E̶M̶I̶U̶M̶ ̶t̶a̶š̶k̶a̶ ̶s̶ ̶v̶l̶a̶s̶t̶n̶o̶u̶ ̶f̶o̶t̶k̶o̶u̶,̶ ̶D̶a̶r̶č̶e̶k̶o̶v̶á̶ ̶k̶r̶a̶b̶i̶č̶k̶a̶ ̶s̶ ̶v̶l̶a̶s̶t̶n̶ý̶m̶ ̶p̶r̶e̶k̶v̶a̶p̶e̶n̶í̶m̶,̶ ̶F̶o̶t̶o̶h̶r̶n̶č̶e̶k̶,̶ ̶M̶a̶g̶i̶c̶k̶ý̶ ̶h̶r̶n̶č̶e̶k̶,̶ ̶L̶a̶t̶t̶e̶ ̶h̶r̶n̶č̶e̶k̶,̶ ̶S̶m̶a̶l̶t̶o̶v̶a̶n̶ý̶ ̶h̶r̶n̶č̶e̶k̶,̶ ̶P̶o̶r̶c̶e̶l̶á̶n̶o̶v̶ý̶ ̶h̶r̶n̶č̶e̶k̶,̶ ̶P̶a̶n̶o̶r̶a̶m̶a̶t̶i̶c̶k̶ý̶ ̶p̶o̶h̶á̶r̶ ̶s̶ ̶v̶n̶ú̶t̶o̶r̶n̶o̶u̶ ̶p̶o̶t̶l̶a̶č̶o̶u̶,̶ ̶N̶e̶r̶e̶z̶o̶v̶á̶ ̶f̶ľ̶a̶š̶a̶ ̶n̶a̶ ̶p̶i̶t̶i̶e̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶k̶o̶u̶,̶ ̶P̶u̶z̶z̶l̶e̶ ̶A̶4̶/̶A̶3̶,̶ ̶S̶n̶e̶h̶o̶v̶á̶ ̶g̶u̶ľ̶a̶/̶g̶u̶ľ̶a̶ ̶s̶o̶ ̶s̶r̶d̶i̶e̶č̶k̶a̶m̶i̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶o̶t̶l̶a̶č̶o̶u̶,̶ ̶F̶o̶t̶o̶b̶o̶x̶,̶ ̶F̶a̶r̶e̶b̶n̶é̶ ̶c̶e̶r̶u̶z̶k̶y̶ ̶F̶a̶b̶e̶r̶-̶C̶a̶s̶t̶e̶l̶l̶ ̶v̶ ̶k̶o̶v̶o̶v̶o̶m̶ ̶p̶u̶z̶d̶r̶e̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶o̶g̶r̶a̶f̶i̶o̶u̶,̶ ̶A̶k̶v̶a̶r̶e̶l̶o̶v̶é̶ ̶c̶e̶r̶u̶z̶k̶y̶ ̶v̶ ̶k̶o̶v̶o̶v̶e̶j̶ ̶k̶r̶a̶b̶i̶č̶k̶e̶,̶ ̶P̶o̶z̶n̶á̶m̶k̶o̶v̶ý̶ ̶z̶o̶š̶i̶t̶ ̶A̶5̶/̶A̶4̶,̶ ̶D̶i̶á̶r̶ ̶A̶5̶,̶ ̶Š̶k̶o̶l̶s̶k̶ý̶ ̶d̶i̶á̶r̶,̶ ̶D̶e̶t̶s̶k̶é̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶u̶z̶z̶l̶e̶,̶ ̶P̶e̶x̶e̶s̶o̶,̶ ̶K̶r̶a̶b̶i̶č̶k̶a̶ ̶n̶a̶ ̶d̶e̶s̶i̶a̶t̶u̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶o̶t̶l̶a̶č̶o̶u̶,̶ ̶H̶r̶a̶c̶i̶e̶ ̶k̶a̶r̶t̶y̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶o̶t̶l̶a̶č̶o̶u̶,̶ ̶F̶o̶t̶o̶n̶á̶l̶e̶p̶k̶y̶,̶ ̶Š̶t̶í̶t̶o̶k̶ ̶n̶a̶ ̶d̶v̶e̶r̶e̶,̶ ̶S̶k̶l̶e̶n̶e̶n̶á̶ ̶f̶o̶t̶o̶g̶r̶a̶f̶i̶a̶,̶ ̶F̶o̶t̶o̶ ̶p̶o̶d̶ ̶a̶k̶r̶y̶l̶á̶t̶o̶v̶ý̶m̶ ̶s̶k̶l̶o̶m̶,̶ ̶F̶o̶t̶o̶m̶a̶g̶n̶e̶t̶k̶y̶ ̶(̶š̶t̶v̶o̶r̶e̶c̶/̶s̶r̶d̶c̶e̶)̶,̶ ̶F̶o̶t̶o̶p̶u̶z̶z̶l̶e̶ ̶p̶r̶e̶m̶i̶u̶m̶,̶ ̶F̶o̶t̶o̶ ̶k̶ľ̶ú̶č̶e̶n̶k̶a̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶R̶a̶v̶e̶n̶s̶b̶u̶r̶g̶e̶r̶ ̶p̶u̶z̶z̶l̶e̶,̶ ̶P̶r̶e̶s̶t̶i̶e̶r̶a̶n̶i̶e̶,̶ ̶P̶o̶d̶l̶o̶ž̶k̶y̶ ̶p̶o̶d̶ ̶p̶o̶h̶á̶r̶e̶ ̶s̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶o̶t̶l̶a̶č̶o̶u̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶Š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶é̶ ̶f̶o̶t̶o̶̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶F̶i̶n̶e̶ ̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶n̶t̶y̶̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶M̶i̶n̶i̶ ̶p̶r̶i̶n̶t̶y̶̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶R̶e̶t̶r̶o̶ ̶p̶r̶i̶n̶t̶y̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶R̶e̶t̶r̶o̶ ̶p̶r̶i̶n̶t̶s̶ ̶s̶ ̶p̶a̶r̶c̶i̶á̶l̶n̶y̶m̶ ̶l̶a̶k̶o̶m̶̶

Využijte jednu z desiatok fotostaníc po celom Slovensku a vytlačte si fotky a ďalšie fotodarčeky na počkanie do 23. 12. priamo z mobilu.

 • individuálna možnosť dizajnu
 • foto ihneď (napr. klasické, s rámčekom, s textom)
 • foto ihneď s dizajnom (napr. ako darčekový poukaz)
 • filmový pás (napr. ako menovka alebo záložka do knihy)
 • viacdielne foto ihneď
 • prianie
 • koláže
 • plagáty
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶ ̶n̶a̶ ̶p̶l̶á̶t̶n̶o̶ ̶–̶ ̶s̶/̶b̶e̶z̶ ̶r̶á̶m̶u̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶ ̶z̶a̶ ̶a̶k̶r̶y̶l̶o̶v̶ý̶m̶ ̶s̶k̶l̶o̶m̶,̶ ̶f̶o̶t̶o̶ ̶n̶a̶ ̶p̶e̶n̶o̶v̶e̶j̶ ̶p̶l̶a̶t̶n̶i̶,̶ ̶h̶l̶i̶n̶í̶k̶o̶v̶á̶ ̶d̶o̶s̶k̶a̶,̶ ̶G̶a̶l̶l̶e̶r̶y̶ ̶P̶r̶i̶n̶t̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶R̶á̶m̶o̶v̶a̶n̶i̶e̶ ̶s̶ ̶p̶a̶s̶p̶a̶r̶t̶o̶u̶ ̶a̶ ̶s̶k̶l̶o̶m̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶K̶a̶š̶í̶r̶o̶v̶a̶n̶ý̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶l̶a̶g̶á̶t̶ ̶v̶ ̶r̶á̶m̶e̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶P̶l̶a̶g̶á̶t̶ ̶v̶ ̶p̶l̶a̶s̶t̶o̶v̶o̶m̶ ̶r̶á̶m̶e̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶V̶e̶ľ̶k̶é̶ ̶f̶o̶r̶m̶á̶t̶y̶ ̶n̶a̶ ̶f̶o̶t̶o̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶i̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶P̶l̶a̶g̶á̶t̶y̶ ̶–̶ ̶d̶o̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶o̶s̶t̶i̶ ̶1̶0̶0̶ ̶c̶m̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶ ̶v̶ ̶r̶á̶m̶e̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶ ̶p̶l̶a̶g̶á̶t̶ ̶s̶ ̶m̶a̶p̶o̶u̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶ ̶–̶ ̶F̶o̶t̶o̶ ̶n̶a̶ ̶d̶r̶e̶v̶e̶̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶P̶l̶a̶g̶á̶t̶y̶ ̶–̶ ̶o̶d̶ ̶v̶e̶ľ̶k̶o̶s̶t̶i̶ ̶1̶0̶0̶ ̶c̶m̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶ ̶–̶ ̶h̶e̶x̶x̶a̶s̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶P̶r̶é̶m̶i̶o̶v̶é̶ ̶p̶l̶a̶g̶á̶t̶y̶ ̶s̶ ̶p̶o̶v̶r̶c̶h̶o̶v̶o̶u̶ ̶ú̶p̶r̶a̶v̶o̶u̶̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶D̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶e̶ ̶f̶o̶t̶o̶g̶r̶a̶f̶i̶e̶ ̶š̶í̶r̶k̶y̶ ̶9̶,̶ ̶1̶0̶,̶ ̶1̶1̶,̶ ̶1̶3̶ ̶c̶m̶ ̶(̶p̶r̶e̶m̶i̶u̶m̶ ̶a̶ ̶š̶t̶a̶n̶d̶a̶r̶d̶ ̶k̶v̶a̶l̶i̶t̶a̶)̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶V̶e̶ľ̶k̶é̶ ̶f̶o̶r̶m̶á̶t̶y̶ ̶f̶o̶t̶o̶g̶r̶a̶f̶i̶í̶ ̶1̶5̶ ̶×̶ ̶2̶0̶,̶ ̶2̶0̶ ̶×̶ ̶3̶0̶ ̶a̶ ̶3̶0̶ ̶×̶ ̶4̶5̶ ̶c̶m̶̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶9̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶V̶e̶ľ̶k̶é̶ ̶f̶o̶r̶m̶á̶t̶y̶ ̶f̶o̶t̶o̶g̶r̶a̶f̶i̶í̶ ̶4̶0̶ ̶×̶ ̶6̶0̶ ̶a̶ ̶5̶0̶ ̶×̶ ̶7̶5̶ ̶c̶m̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶N̶a̶t̶u̶r̶e̶ ̶P̶r̶i̶n̶t̶s̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶D̶i̶g̶i̶t̶á̶l̶n̶e̶ ̶f̶o̶t̶o̶g̶r̶a̶f̶i̶e̶ ̶s̶ ̶k̶r̶a̶b̶i̶č̶k̶o̶u̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶V̶š̶e̶t̶k̶y̶ ̶t̶y̶p̶y̶ ̶k̶r̶y̶t̶o̶v̶ ̶n̶a̶ ̶m̶o̶b̶i̶l̶n̶é̶ ̶t̶e̶l̶e̶f̶ó̶n̶y̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶S̶k̶l̶a̶d̶a̶c̶i̶e̶,̶ ̶X̶L̶ ̶b̶l̶a̶h̶o̶ž̶e̶l̶a̶n̶i̶a̶̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶M̶e̶n̶u̶ ̶a̶ ̶m̶e̶n̶o̶v̶k̶y̶ ̶n̶a̶ ̶s̶t̶ô̶l̶̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶P̶o̶h̶ľ̶a̶d̶n̶i̶c̶e̶ ̶k̶l̶a̶s̶i̶k̶,̶ ̶š̶t̶v̶o̶r̶c̶o̶v̶é̶,̶ ̶X̶L̶̶̶
 • ̶Š̶t̶v̶r̶t̶o̶k̶ ̶1̶4̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶P̶o̶h̶ľ̶a̶d̶n̶i̶c̶e̶,̶ ̶P̶o̶h̶ľ̶a̶d̶n̶i̶c̶e̶ ̶X̶L̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶K̶a̶r̶t̶y̶ ̶s̶ ̶p̶o̶v̶r̶c̶h̶o̶v̶o̶u̶ ̶ú̶p̶r̶a̶v̶o̶u̶
 • ̶(̶z̶l̶a̶t̶ý̶,̶ ̶s̶t̶r̶i̶e̶b̶o̶r̶n̶ý̶,̶ ̶r̶o̶s̶é̶ ̶g̶o̶l̶d̶ ̶e̶f̶e̶k̶t̶,̶ ̶p̶a̶r̶c̶i̶á̶l̶n̶y̶ ̶l̶a̶k̶)̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶C̶E̶W̶E̶ ̶b̶l̶a̶h̶o̶ž̶e̶l̶a̶n̶i̶e̶ ̶s̶ ̶p̶o̶v̶r̶c̶h̶o̶v̶o̶u̶ ̶ú̶p̶r̶a̶v̶o̶u̶̶
 • ̶(̶z̶l̶a̶t̶ý̶,̶ ̶s̶t̶r̶i̶e̶b̶o̶r̶n̶ý̶,̶ ̶r̶o̶s̶é̶ ̶g̶o̶l̶d̶ ̶e̶f̶e̶k̶t̶,̶ ̶p̶a̶r̶c̶i̶á̶l̶n̶y̶ ̶l̶a̶k̶)̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶ ̶K̶a̶r̶t̶a̶ ̶s̶ ̶v̶l̶o̶ž̶e̶n̶o̶u̶ ̶f̶o̶t̶o̶g̶r̶a̶f̶i̶o̶u̶̶
 • ̶U̶t̶o̶r̶o̶k̶ ̶1̶2̶.̶1̶2̶.̶ ̶–̶ ̶ ̶C̶E̶W̶E̶ ̶p̶o̶h̶ľ̶a̶d̶n̶i̶c̶e̶ ̶(̶1̶0̶0̶ ̶%̶ ̶r̶e̶c̶y̶k̶l̶o̶v̶a̶n̶ý̶ ̶p̶a̶p̶i̶e̶r̶)̶

Info: Pre zobrazenie termínu konkrétneho produktu, kliknite na šípku na konci riadka.

Na našej webovej stránke nájdete vždy aktuálne dodacie termíny platné počas predvianočného obdobia. Aby ste vaše fotoprodukty obdržali ešte pred Vianocami a mohli tak potešiť vašich blízkych pekným darčekom. Sledujte odporúčané termíny pre jednotlivé produkty uvedené vyššie a zistite, ktoré fotodarčeky budú dodané do Vianoc.

Dôležité: Tieto termíny sú odporúčané a platia iba pri online objednávke:

Tieto termíny neplatia pri objednávkach Slovenskou poštou. Pre objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty si k všetkým termínom doručenia pripočítajte približne 2 pracovné dni. Prosím, berte do úvahy aj dodacie termíny Slovenskej pošty.

Zmena termínov vyhradená.

TIP: Vo vybraných predajniach sme aj na Štedrý deň a vieme vypracovať darčeky na poslednú chvíľu.

Náš sľub

Každý deň robíme maximum pre spokojnosť našich zákazníkov
Najobľúbenejšie fotoprodukty v Európe
100% garancia spokojnosti
Zákaznícke centrum 7 dní v týždni

Služby a pomoc pre vás

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás

Objednať si fotoprodukt CEWE je hračka

Prostredníctvom programu, aplikácie alebo pohodlne online
Odporúčame

Softvér CEWE Fotosvet

 • jednoduchá inštalácia
 • množstvo funkcií pre dizajn a editáciu
 • fotoprojekty uložené vo vašom PC

Aplikácia CEWE Fotosvet

 • rýchle a intuitívne ovládanie
 • využitie fotografií z tabletu alebo smartfónu
 • navrhovanie a objednávanie kedykoľvek a kdekoľvek

Online tvorba projektov

 • pestrý výber produktov a dizajnu
 • nie je potrebná inštalácia
 • projekt ostáva dostupný 6 mesiacov