Prihláste sa do CEWE Photo Award a hrajte o ceny v celkovej hodnote 250 000 eur. Chcem súťažiť.

Stav objednávky
Informácie
Zákaznícka linka
02/6820 4415

Pravidlá súťaže

Súťaž o výhry z adventného kalendára je určená pre všetkých návštevníkov webovej stránky www.cewe.sk. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci CEWE a.s. Súťaž trvá od 1.12. do 24.12.2023.

Účasť v súťaži a spôsob výberu výhercov

Každý deň je možné súťažiť iba o výhru z okienka označeného aktuálnym dňom a mesiacom. Každý účastník sa môže v daný deň registrovať iba 1-krát. Účasť na súťaži je bezplatná a dobrovoľná. Výherca, prípadne viacerí výhercovia, bude automaticky vyžrebovaný v nasledujúci deň náhodným výberom a o výhre bude informovaný prostredníctvom e-mailu.

Ďalšie podmienky súťaže

Poskytnuté osobné údaje účastníkov súťaže budú po ukončení súťaže zmazané. Vyplatenie výhry v peniazoch nie je možné. Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník automaticky súhlas s pravidlami súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade neočakávaných udalosti. Súťaž je vyhlásená a organizovaná spoločnosťou CEWE a.s.