top banner
Fotolab photoclub

Pravidlá vernostného programu FOTO KLUB

 

Úvod
FOTO KLUB je vernostný program spoločnosti CEWE a.s. určený všetkým zákazníkom predajní FOTOLAB s využitím na území SR..

 

1. Získanie členstva v zákazníckom klube
Členom sa môže stať každá fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá súhlasí s pravidlami členstva a správne vyplnila prihlášku. Za správne vyplnenú prihlášku sa považuje prihláška, na ktorej sú pravdivo uvedené tieto údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, deň vyplnenia prihlášky a podpis. Vyplnením a podpísaním prihlášky zákazník potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami a pravidlami klubu. Prihlášky sú k dispozícii vo všetkých predajniach FOTOLAB. Členom klubu sa nemôže stať zamestnanec spoločnosti CEWE a.s.

 

2. Získanie členskej karty
Zákazník môže získať členskú kartu priamo v predajni FOTOLAB po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku vo výške 3 €. Po obdržaní členskej karty je držiteľ oprávnený ihneď využívať výhody členstva. Členská karta je prenosná.

Každý držiteľ členskej karty by mal vo vlastnom záujme bezodkladne informovať písomne o zmene základných údajov uvedených v prihláške (predovšetkým meno, bydlisko, e-mailová adresa a pod.). Na vydanie karty neexistuje právny nárok, a preto nemôže byť jej vydanie vymáhané súdnou alebo inou cestou. Škody spôsobené nevydaním karty nemôžu byť uplatňované k náhrade. Majiteľom karty je spoločnosť CEWE a.s. – zákazník je držiteľom karty.

 

3. Výhody členstva
Členstvom vo FOTO KLUBE získavajú členovia okamžité zľavy vo všetkých predajniach FOTOLAB:

 

Zľava bude odpočítaná ihneď po predložení klubovej karty personálu predajne. Aktuálny zoznam predajní je dostupný na www.fotolab.sk. Kartu nie je možné využívať v partnerských zberniach FOTOLAB partner.

 

Zľavu na klubovú kartu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami a kupónmi.

 

Nárok na členstvo zaniká a karta sa stáva neplatnou v prípade, že:

  • držiteľ karty zámerne uviedol v prihláške nesprávne údaje
  • držiteľ karty zneužil ochrannú známku FOTOLAB
  • držiteľ karty zneužil mechanizmus a výhody členstva
  • držiteľ karty pošle písomné oznámenie

 

 

4. Strata alebo odcudzenie členskej karty
Stratu alebo odcudzenie členskej karty je držiteľ karty vo vlastnom záujme povinný nahlásiť v predajni FOTOLAB, kde mu bude na jeho žiadosť vystavená nová karta. Za prípadné zneužitie alebo akékoľvek neoprávnené použitie členskej karty nenesie CEWE a.s. v žiadnom prípade zodpovednosť.

 

5. Záverečné ustanovenia
1. Držiteľ karty súhlasí s tým, aby CEWE a.s. spracoval dáta uvedené v prihláške do informačného databázového programu a následne takto zhromaždené údaje uchovával a spracovával v súlade s platnými právnymi predpismi. Držiteľ karty je povinný informovať CEWE a.s. o všetkých zmenách uvedených v prihláške.

 

2. Spoločnosť CEWE a.s.. si vyhradzuje právo meniť podmienky a ponuku vernostného programu, a tým aj niektoré výhody poskytované na základe karty FOTO KLUB. Ďalej si vyhradzuje právo na zmenu percentuálnych zliav v závislosti od vývoja trhových cien fotoslužieb

 

 

Rozumiem
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré jej pomáhajú k správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb a tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií