Prihláste sa do CEWE Photo Award a hrajte o ceny v celkovej hodnote 250 000 eur. Chcem súťažiť.

Stav objednávky
Informácie
Zákaznícka linka
02/6820 4415

Spoločne k udržateľnosti

Objavte udržateľnosť v našej CEWE FOTOKNIHE.

Viac informácií

Krásna od prírody: vaša CEWE FOTOKNIHA

Zachyťte najemotívnejšie momenty v CEWE FOTOKNIHE so 100 % recyklovaným vnútorným papierom.

od 21,95 €*

Ako udržateľný je papier v CEWE FOTOKNIHE?

CEWE FOTOKNIHA digitálna matná tlač pozostáva zo 100 % recyklovaného vnútorného papiera a je dostupná pre všetky formáty. Medzi recyklovaným papierom s povrchovou úpravou nie sú takmer žiadne rozdiely od bežného matného papiera pre digitálnu tlač okrem izolovaných, veľmi malých inklúzií z procesu recyklácie. V porovnaní s papierom z čerstvých vlákien si výroba recyklovaného papiera vyžaduje menej energie, vody a dreva. Koncový papier a kartónová obálka knihy sú tiež vyrobené z materiálu s certifikáciou FSC®.

Vaše chvíle šťastia v CEWE FOTOKNIHE

Keď si vaše príbehy nájdu najkrajší formát

Viac o udržateľnosti

Často kladené otázky o udržateľnosti

Všetky produkty s obsahom drevených vlákien, ako je papier, lepenka alebo drevo, môžu byť certifikované FSC®, ak spĺňajú normy FSC®.

Túto kritiku berieme na vedomie. Napriek tomu je FSC® najnáročnejším certifikátom na produkty z papiera a dreva a stále ho podporujú veľké organizácie na ochranu životného prostredia. Preto je certifikácia FSC® našich produktov tým najlepším, čo môžeme urobiť pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Plastový obal slúži na ochranu produktu pred poškodením. Týmto spôsobom je možné znížiť reklamácie na minimum, a tým aj spotrebu papiera opakovanou tlačou. Spoločnosť CEWE už hľadá alternatívy, ako plastové obaly nahradiť materiálom šetrnejším k životnému prostrediu.

Recyklovaný znamená, že zdroj už bol raz použitý. Tak je to napríklad v prípade nášho papiera pre Fotografie Nature a blahoželania, ktorý je 100 % recyklovaný. Recyklovateľný znamená, že surovinu alebo niekoľko vzájomne prepojených surovín možno od seba oddeliť a opäť z nich vytvoriť nový výrobok. To je napríklad prípad vnútorných častí našich adventných kalendárov.

Naši zákazníci majú na CEWE FOTOKNIHU rôzne želania a požiadavky. Preto im chceme dať na výber rôzne druhy papiera pre vnútorné strany. Naďalej ponúkame všetky typy papiera, ktoré sme mali v našom sortimente už predtým. Každá vyrobená CEWE FOTOKNIHA už má certifikát FSC® a neustále pracujeme na ďalších udržateľných optimalizáciách.

Vegánske produkty v CEWE znamenajú, že neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu a že vo fáze výroby a spracovania sa zámerne nepridávajú ani nepoužívajú žiadne látky, ktoré by mohli zložky živočíšneho pôvodu obsahovať (odvodené z definície „Európskej vegetariánskej únie“).

Na lepenie tvrdej väzby používame klasický knihársky glej, ktorý sa získava varením vedľajších živočíšnych produktov. Na vyvolanie fotografického papiera je potrebná emulzná vrstva tvorená zo želatíny. Doteraz sa v ani jednom prípade nenašla alternatíva, ktorá zaručuje rovnakú kvalitu alebo je technicky uskutočniteľná.

CEWE FOTOKNIHA je produkt, ktorý prinesie radosť do život mnohým generáciám a až v tých najvzácnejších prípadoch vyžaduje trvalé odstránenie. Ak je napriek tomu určená na likvidáciu, CEWE FOTOKNIHA na fotografickom papieri patrí do komunálneho odpadu. Digitálne vytlačená CEWE FOTOKNIHA je naopak recyklovateľná. Pre uľahčenie recyklačného procesu by mala byť väzba a vnútorné strany od seba oddelené.

Dôvodov je viacero. Na niektoré produkty používame materiál, ktorý ešte nie je certifikovaný. Aby bolo možné produkt certifikovať, musí byť certifikovaných 100 % príslušných materiálov. Pri ostatných musíme len prispôsobiť proces tak, aby bol v súlade so všetkými smernicami počas každoročného auditu FSC®, na ktorom CEWE tvrdo pracuje.

Na ochranu životného prostredia iniciujeme a podporujeme množstvo projektov. Medzi nim aj založenie dvoch včelstiev v areáli spoločnosti v Oldenburgu či zamestnanecké projekty, ako je „CEWE upratuje“ alebo kampane na sadenie stromov. Už niekoľko rokov úzko spolupracujeme s organizáciou NABU.

V záujme ďalšej ochrany životného prostredia spoločnosť CEWE vyrába a dodáva všetky značkové fotoprodukty klimaticky neutrálnym spôsobom. Na tento účel sú všetky nezapočítané emisie CO₂ kompenzované v rámci certifikovaných projektov na ochranu klímy. Znižujeme emisie, kde sa dá, napríklad používaním ekologickej elektriny.

Každá CEWE FOTOKNIHA je vysokokvalitný výrobok so životnosťou približne 50 rokov a vyrába sa v klimaticky neutrálnom procese. Náš príspevok k ochrane klímy spočíva v znižovaní a kompenzácii nezavinených emisií CO₂. Všetky nevyhnutné emisie z výroby kompenzujeme v rámci projektu ochrany a obnovy lesov v Keni. Okrem toho sú všetky varianty CEWE FOTOKNIHY certifikované FSC® a kompenzovaný je aj proces dopravy.

Zameriavame sa na čo najväčšie zníženie vlastných emisií CO₂. Keďže zatiaľ nie sme schopní úplne sa vyhnúť našim emisiám, považujeme za veľmi dôležité ich aspoň kompenzovať. Od roku 2016 podporujeme projekt ochrany a zalesňovania lesov Kasigau Wildlife Corridor v Keni, ktorý je certifikovaný podľa medzinárodne uznávanej normy Verified Carbon Standard.

Emisie závisia od toho, či sa CEWE FOTOKNIHA vyrába digitálnou tlačou alebo je vyvolaná na fotografickom papieri.

Všetky hodnoty emisií sa pravidelne kontrolujú a sú hlboko pod zákonom stanovenými limitmi. Na zaistenie zdravia zamestnancov sa prijímajú aj príslušné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti práce, ako napríklad vetracie a odsávacie systémy.

Počas výrobného procesu CEWE FOTOKNIHY na fotografický papier dochádza k emisiám odpadových vôd, ako sú striebro a komplexotvorné látky. Kontaminovaná odpadová voda sa odovzdáva do čistiarne odpadových vôd na opätovné spracovanie.

Počas procesu lepenia a záverečnej úpravy existuje aj potenciál pre emisie do ovzdušia. Udržiavanie nevyhnutných emisií na čo najnižšej úrovni je pre nás prioritou a informujeme o tom v našej výročnej správe o udržateľnosti.

CEWE FOTOKNIHA s mäkkou väzbou na všetkých papieroch pre digitálnu tlač a CEWE FOTOKNIHA s väzbou fotozožit neobsahujú živočíšne zložky. To platí aj pre všetky digitálne tlačené fotokalendáre a blahoželania, ako aj pre digitálne tlačené matné prémiové plagáty. Všetky textilné výrobky a nádoby na pitie sú tiež vegánske, rovnako ako mnohé ďalšie produkty v kategórii fotodarčekov a naše fotoobrazy. Ak potrebujete informácie o výrobkoch, ktoré ste tu nenašli, obráťte sa prosím na naše zákaznícke centrum.

Papierový odpad často tvoria knihy alebo iné výrobky s knižným lepidlom, ktorý obsahuje živočíšne zložky. Preto nie je možné vylúčiť minimálne zvyšky týchto zložiek produktu vo výrobkoch z recyklovaného papiera.

Kryciu lamináciu CEWE FOTOKNIHY tvorí polypropylén, ktorý sa pri recyklácii zberného papiera oddelí od opätovne použiteľných papierových vlákien a likviduje sa oddelene. V procese recyklácie sa separujú aj použité lepidlá. Farebná aplikácia takisto nie je recyklovateľná, preto je z papiera odstránená procesom odfarbovania.