Inštalácia programu Môj CEWE FotosvetAsistent CEWE FotoknihyEditácia CEWE FotoknihyStiahnutie programu z internetovej stránky


Ak chcete začať sťahovať program z internetovej stránky, tu si vyberte partnera a kliknite na príslušný odkaz. Na stiahnutie sa ponúkajú dve možnosti: Buď si najskôr uložíte softvér na svoj pevný disk a v ďalšom kroku uskutočníte inštaláciu ručne, alebo necháte spustiť inštaláciu po dokončení stiahnutia automaticky.


a) Uloženie softvéru a ručné spustenie inštalácie


Uložte si softvér » Môj_CEWE_Fotosvet.exe « na plochu. Inštaláciu teraz spustíte tak, že kliknutím spustíte súbor »Môj_CEWE_Fotosvet.exe« (na ploche). Teraz už len stačí postupovať podľa informácií pomocníka pre inštaláciu. Po úspešne ukončenej inštalácií môžete ihneď začať so spracovaním svojej CEWE Fotoknihy.


b) Uloženie softvéru a automatické spustenie inštalácie


Kliknite na »Otvoriť«, aby bolo možné zahájiť sťahovanie. Automaticky sa otvorí pomocník pre inštaláciu softvéru Môj CEWE Fotosvet. Potom postupujte podľa pokynov. Po uskutočnenej inštalácii môžete ihneď začať zostavovať svoju fotoknihu.


Inštalácia programu Môj CEWE Fotosvet z CD


Softvér na spracovanie CEWE Fotoknihy na CD, ktorý ste získali u svojhopartnera si ľahko nainštalujete na svojom počítači: Vložte CD do mechaniky. Proces inštalácie sa spustí automaticky. Ak ste však »funkciu automatického spustenia« deaktivovali, môžete proces zahájiť aj z CD. Za tým účelom kliknite na súbor »Moja_Cewe_Fotokniha.exe«, ktorý sa nachádza na CD - a inštalácia sa spustí.

Požiadavky na systém


Softvér Môj CEWE Fotosvet funguje na operačných systémoch Microsoft Windows 8.1 alebo 10, Mac OS X 10.11 a Linux (Kernel 2.6, glibc 2.6). Operačná pamäť (RAM) musí mať najmenej 256 MB. Na pevnom disku je pre inštaláciu softvéru potrebné voľné miesto cca. 50 MB.


Vytvorenie CEWE Fotoknihy


Ak chcete začať vytvárať svoju fotoknihu, kliknite najskôr na ploche na ikonu »Môj CEWE Fotosvet«. Na prvej strane softvéru Môj CEWE Fotosvet sú zobrazené štyri veľkosti, ktoré sú pre vytvorenie CEWE Fotoknihy k dispozícií. Akonáhle sa pre niektorú fotoknihu rozhodnete a kliknete na »Vytvoriť fotoknihu«, objaví sa na ďalšej strane asistent pre CEWE Fotoknihu. S využitím asistenta môžete uskutočniť prvé kroky. Napr. vám pomôže s výberom farby obálky, väzby, titulného obrázku, pozadia, grafického stvárnenia a záberov. Pokiaľ nechcete využiť asistenta, môžete ho schovať kliknutím na tlačidlo »Vytvoriť fotoknihu bez pomoci asistenta«. A môžete začať ...


Spracovanie CEWE Fotoknihy


Funkciu »Otvoriť fotoknihu« nájdete tiež na prvej strane softvéru a je určená pre tých, ktorí už s vytvorením CEWE Fotoknihy začali a teraz chcú pokračovať. Pri práci s CEWE Fotoknihou môžete po každom kroku výsledok svojej práce uložiť na pevný disk! To je veľká výhoda vtedy, ak je neskôr treba CEWE Fotoknihu ešte upraviť alebo doplniť textami a ďalšími fotografiami.


Dodacia doba CEWE Fotoknihy


Výroba CEWE Fotoknihy netrvá dlhšie než 7 - 10 pracovných dní; k tomu je ešte treba pripočítať dobu potrebnú na poštové doručenie (v prípade zasielania na dobierku Slovenskou poštou).


Práca s Asistentom CEWE Fotoknihy


Špeciálnou funkciou je inteligentný asistent pre fotoknihu. Pomôže vám rýchle umiestniť na pevný disk alebo CD vaše uložené fotografie alebo ich vyhľadať, účinne uľahčuje dôležitú a časovo náročnú prácu a vykonáva ju za vás!

Potom, čo si vyberiete z nášho bohatého sortimentu formát CEWE Fotoknihy, asistent vás ďalej povedie. Spustí sa automaticky, akonáhle zvolíte formát CEWE Fotoknihy. Potom vyberte zábery, ktoré chcete do CEWE Fotoknihy vložiť. Stačí len potvrdiť a asistent vám ponúkne prvý návrh CEWE Fotoknihy


Možnosti nastavenia


Asistent vám ponúka rôzne možnosti nastavenia:


»Obrázky«:


- Môžete zvoliť individuálnu mäkkú väzbu, individuálnu tvrdú väzbu alebo plátenú väzbu.
- Asistent vám navrhne optimálne(layout) stránok, ktorý môžete upravovať z ponuky. Majte pritom na pamäti, že najmenší možný počet strán je 26.
- Môžete si určiť, koľko fotografií sa má na jednej stránke zobraziť. Riaďte sa pritom odporúčaniami, ktoré ponúka program.

»Nastavenia«:


Automatický výber záberov:

Pokiaľ sa všetky vybrané zábery do CEWE Fotoknihy nezmestia, program navrhne výber. K tomuto účelu zvoľte jednu alebo viac možností pre výber.

Pozadia záberov:

Implicitne sú nastavené biele stránky CEWE Fotoknihy. Toto nastavenie môžete zaujímavým spôsobom doplňovať. V takom prípade sa uskutoční analýza farieb a podľa nej sa vyberie vhodné pozadie. Pritom sa vychádza zo zásady, že všetky zábery jednej akcie majú rovnaké pozadie.

Usporiadanie záberov:

Štandardne je nastavené také usporiadanie, aby na stránkach bolI čo najväčšie zábery; okrem toho je však možné obrázky usporiadať ďalšími zaujímavými spôsobmi.
Kombinujte vzájomne rôzne možnosti a budete prekvapený, aké možnosti vaša osobná CEWE Fotokniha poskytuje. Kedykoľvek je možné uskutočňovať ručné korekcie!


Asistent odporúča


Asistent poskytuje informácie o nastaveniach, ktoré ste uskutočnili v počte záberov na jednotlivých stranách. Ak ste zvolili väčší počet záberov, než aký sa zmestí na zvolený počet strán CEWE Fotoknihy, zvýši asistent automaticky počet strán. Počet strán sa okrem toho dá nastaviť aj ručne.

Pokiaľ zvolíte veľké množstvo záberov, ktoré sa do CEWE Fotoknihy nezmestia, objaví sa vedľa indikátora zaplnenia upozornenie.
Program vám okrem toho ponúkne optimálne riešenie.


Spracovanie CEWE Fotoknihy


Po ukončení práce s využitím asistenta sa dostanete do režimu úprav CEWE Fotoknihy. Tu môžete teraz vylepšovať a doplňovať svoju fotoknihu. K dispozícií máte všetky možnosti programu! Podrobnosti sa dočítate na »Vytvorenie CEWE Fotoknihy bez pomocníka«.


Návrhy väzby bez použitia asistenta


Chcete vytvoriť fotoknihu bez použitia pomocníka?

Najskôr začnite návrhom väzby. Je treba si uvedomiť, že medzi plátennou väzbou a tvrdou resp. mäkkou väzbou existujú rozdiely čo do možností grafického stvárnenia.


Plátenná väzba

- Plátenná väzba môže byť v 3 farbách (čierna, červená, modrá).
- Individuálne fotografie na prednej strane.
- Osobný text pod alebo nad obrázkom.


Tvrdá, mäkká väzba

- Kompletné možnosti úprav.
- Počet obrázkov na obálke sa dá zvoliť.
- Osobný text na chrbte knihy.
-Podrobný popis produktov nájdete okrem toho v Informáciách o produkte.


Postup:

Spustite softvér Môj CEWE Fotosvet a vyberte požadovaný formát CEWE Fotoknihy. V režime úprav vidíte vľavo náhľad väzby. Pri plátennej väzbe je navolené štandardné nastavenie »čierna«. Sekcia »Dizajn« ponúka ďalšie dve farby pozadí. Pretiahnite požadovanú farbu pozadia na väzbu stlačeným ľavým tlačidlom myši.

V ďalšom kroku zvoľte usporiadanie titulnej strany. Klepnite na záložku »Usporiadanie« a vyberte titulnú stranu zodpovedajúcu vašej fotografii.

Teraz vyberte fotografiu na titulnú stranu CEWE Fotoknihy. Urobíte to tak, že kliknete na záložku »Obrázky«. Zvoľte cestu do adresára, v ktorom máte svoje fotografie uložené (viď »Výber obrázkov«).

Potom zadajte názov CEWE Fotoknihy tak, že kliknete na políčko pod zobrazenou titulnou stranou (ľavým tlačidlom myši). Otvorí se textový editor, v ktorom môžete zadať ľubovoľný titul a podľa vlastných predstáv ho upraviť.

Pri tvrdej resp. mäkkej väzbe je postup podobný. V sekcií »Dizajn« máte k dispozícií ďalšie pozadia a sekcia »Usporiadanie« ponúka ďalšie možnosti grafického stvárnenia.


Poznámka:

Pri mäkkej a tvrdej väzbe sa pri použití textového poľa zobrazí šedý rámik. Pozor: Text a obrazové prvky môžu byť vo vnútri poľa odrezané.


Tip:

Použili by ste radšej celkom individuálne pozadie? Žiadny problém!
Vľavo v sekcii »Obrázky« sa vám zobrazí štruktúra adresárov aj s koreňovými. Tu si vyberte príslušnú zložku a pretiahnite požadovanú fotografiu na väzbu.

Tá sa najskôr vloží v podobe obrazového poľa. Pre uloženie vybranej fotografie ako pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši na obrazové pole a zvoľte »Ďalšie nastavenia obrázka« a ďalej »Použiť na pozadie«.


Výber obrázkov do CEWE Fotoknihy


Vľavo v sekcii »Obrázky« sa vám zobrazí štruktúra adresárov vo vašom počítači. Ak si vyberiete niektorý z adresárov, zobrazia sa obrazové súbory v ňom obsiahnuté v spodnej časti. Štandardne sa zobrazujú len súbory JPEG.

Ak chcete niektorú fotografiu vložiť do CEWE Fotoknihy, máte niekoľko možností:

Presuňte požadovanú fotografiu na pracovnú plochu CEWE Fotoknihy.
Kliknite na požadovanú fotografiu alebo vyberte fotografiu/fotografie a kliknite na ikonku »Pridať označené«.


Tip:

Umiestnené zábery sú označené zelenou "fajkou".


Poznámka:

Pokiaľ pracujete so zábermi s príliš malým rozlíšením, objaví sa vo vnútri záberu upozornenie (riešenie pozri »Zobrazenie kvality«).


Usporiadanie a pozadia


Vďaka veľkému počtu pozadí a grafických úprav stránok môžete svojej fotoknihe dodať originálny vzhľad. V sekcii "Usporiadanie" je veľký výber návrhov, ktoré môžete vo svojej fotoknihe použiť len kliknutím resp. chytením a pretiahnutím (Drag & Drop).

Ľubovoľným umiestnením môžete grafický návrh (usporiadanie) meniť a môžete meniť aj veľkosť obrázkov, otáčať ich alebo znovu umiestniť.


Tip:

V hornom menu v záložke »Možnosti« - »Editor« sa dajú nastaviť vlastnosti vkladania obrázkov.

Môžete tu zadať, či sa majú obrázky optimálne prispôsobiť rámčeku alebo či má usporiadanie zostať zachované a obrázok sa prípadne obreže.

V sekcii »Dizajn« nájdete rozsiahly zoznam farieb pozadí a štruktúr. Využívať ich môžete aj kliknutím alebo metódou Drag & Drop.


Vkladanie textov


Chcete svoje zábery doplniť vtipnými komentármi alebo ich priamo popisovať? Stačí kliknúť na tlačidlo »Nový text« vpravo vedľa pracovnej plochy alebo vybrať vhodné usporiadanie s textovým poľom.

Ak kliknete na tlačidlo »Nový text« v hornom menu (ikonka s písmenom T), objaví sa na stránke CEWE Fotoknihy textové pole. Toto textové pole môžete na stránke ľubovoľne posúvať tak, že kliknete myšou na okraj textového poľa a pridržíte. Stlačením ľavého tlačidla pretiahnete textové pole na požadované miesto.

Textové pole môžete zväčšovať alebo zmenšovať. Kliknite na jeden z rohov a roztiahnite textové pole stlačeným ľavým tlačidlom myši do dĺžky, šírky alebo výšky.

Chcete textové pole otočiť? Kliknite ľavým tlačidlom myši na rotačný bod vo vnútri textového poľa, podržte tlačidlo myši a ľubovoľne otáčajte objekt (pozri »Umiestnenie obrázkov«).

Textové pole je teraz v požadovanej polohe a vy chcete vložiť text. Kliknite myšou na stred textového poľa. Dvojklikom ľavým tlačidlom myši sa objaví nové okno, do ktorého môžete napísať text a zvoliť typ písma, veľkosť písma, farbu písma a smer toku textu v textovom poli. Počas práce môžete kontrolovať, ako sa text v knihe zobrazí.
Pokiaľ zadáte viac textu, ako je miesta v textovom poli, objaví sa upozornenie.


Riaďte sa týmto upozornením!

Oznamuje totiž, že nebude možné vložený text vytlačiť. V takom prípade môžete textové pole zväčšiť. Myšou kliknite na niektorý z rohov a rámik roztiahnite do potrebnej veľkosti.


Zvýšenie, zníženie počtu strán


Do CEWE Fotoknihy môžete pridať ďalšie strany tak, že v poli pre výber počet strán zvýšite alebo znížite.

Do CEWE Fotoknihy sa pridáva alebo sa z nej odstraňuje vždy 8 strán naraz. V závislosti na zvolenej fotoknihe nesmie byť jej počet strán vyšší alebo nižší ako je definovaný limit.

Minimálny počet strán je 26, maximálny je 98 až 130 strán v závislosti od zvoleného formátu fotoknihy. Výnimku tvorí fotozošit, ktorý je možné objednať maximálne s 50 stranami.


Preťahovanie a presúvanie dvojstránok


Pokiaľ sa vám usporiadanie strán vo fotoknihe nepáči, môžete ich presunúť ako dvojstranu na inú pozíciu.

V hornej časti editoru vidíte zmenšený náhľad fotoknihy. Vyberte tú dvojstránku, ktorú chcete vložit na inú poziciu vo fotoknihe a presuňte ju stlačeným ľavým tlačídlom myši na požadované miesto. Potom tlačidlo myši uvoľnite.

Chcete, aby bol váš obrázok originálny? »Môj CEWE Fotosvet« vám ponúka dve možnosti obrazového efektu:

V režime úprav kliknite na požadovaný obrázok. V nasledujúcom zobrazení vidíte najprv vpravo a vľavo obrázok tak, ako ste ho nafotili. Ak chcete na fotografii použiť napr. sépia efekt (starožitný vzhľad), zmení sa len obrázok na pravej strane. Vľavo zostane obrázok v nezmenenej originálnej podobe. Teraz sa rozhodnete, či sa vám sépia efekt páči alebo nie. Ak áno, stačí už len kliknúť na »Použiť zmeny«.

Rovnako sa postupuje pri možnosti »Stupne šedej« a »Otočiť doprava a doľava«. Na tomto mieste chceme zdôrazniť, že použitím efektov, ktoré softvér »Môj CEWE Fotosvet« ponúka, sa vaše originálne fotografie nijako nezmenia! Tie sa nachádzajú neustále v nezmenenej podobe na vašom pevnom disku.


Poznámka:

»Automatická korekcia obrázka« (ktorú môžete vybrať alebo zrušiť kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok). Aby sme vám mohli dodať výsledný produkt v optimálnej kvalite, používa laboratórium u podexponovaných alebo farebne veľmi výrazných záberov automatickú korekciu farieb.

Ak ste svoje zábery farebne upravili, deaktivujte nastavenie »Automatická korekcia obrázka v laboratóriu«, aby zostali zmeny zachované.


Výrez fotografií


»Môj CEWE Fotosvet« umožňuje uskutočňovať cielene výrezy obrazu. Keď kurzorom prídete na pravý dolný roh obrázku, zobrazí sa vám šípka »Veľkosť«. Touto šípkou môžete obrázok zväčšovať a zmenšovať. Aktivujte kliknutím požadovaný obrázok a klávesami +/- zvoľte optimálne nastavenie obrázku vo výreze.

Ak máte myš so skrolovacím kolieskom, tak môžete výrez urobiť aj týmto spôsobom. Pritom však v režime úprav nezabúdajte na indikátor kvality obrazu.


Umiestnenie záberov


Chcete svoj obľúbený obrázok presúvať podľa svojho priania?

Kliknite na fotografiu a ukážte myšou na rámček okolo zvolenej fotografie. Kurzor myši sa zmení na krížik. Stlačením tlačitla myši môžete teraz obrázok na stránke fotoknihy premiestniť.

Označenú fotografiu môžete tiež nechať plynule rotovať alebo ľubovoľne meniť jej veľkosť. Pomocou červene vyznačených rohov môžete veľkosť rôzne meniť. Okolo rotačného bodu vo vnútri obrázku môže záber voľne rotovať. Nezabudnite pritom na ukazovateľ kvality.


Zobrazenie kvality vašich záberov


»Môj CEWE Fotosvet« vám poskytuje optimálne informácie pre posúdenie kvality obrázkov, ktoré vkladáte. Po vložení obrázkov do fotoknihy indikuje farebné políčko na hlavnej lište (smajlík), či je obrazové rozlíšenie vhodné pre zvolený formát. Ak zvolíte inú veľkosť obrázku, indikuje farebné políčko vhodnosť fotografie pre príslušný formát:


Tmavo zelená: Veľmi dobrá kvalita.
Obrázok úplne vyhovuje zvolenému formátu, dosiahnete najlepší možný výsledok.

Svetlo zelená: Dobrá kvalita
Obrázok je pre zvolený formát vhodný. Kvalita nebude rušivo znížená.

Žltá: Uspokojivá kvalita
Kvalita nevyhovuje najvyšším požiadavkám, dosiahnete však uspokojivý výsledok.

Oranžová: Dostatočná kvalita
Obrázok vykazuje viditeľnú stratu kvality.

Červená: Nevhodná
Fotografia nie je pre požadovaný formát vhodná.

Pozor, obrázky s transparentnými plochami nie sú podporované.


Náhľad


Pri vytváraní CEWE Fotoknihy i po dokončení si môžete nechať zobraziť náhľad knihy. Na dolnej lište medzi šípkami kliknite na tlačidlo »Náhľad« .

Otvorí sa nové okno, ktoré vyplňuje celú obrazovku. Pomocou » > « vpred a » < « späť môžete vo fotoknihe listovať

Ak opäť kliknete na rovnaké tlačidlo »Náhľad«, dostanete sa z náhľadu späť do pôvodného režimu úprav.


Informácie o nákupnom košíku


Pri ukončení objednávky sa po potvrdení tlačidla »Objednať« (zelený nákupný košík) objaví nákupný košík. V ňom vidíte podrobný prehľad svojej objednávky, počet objednaných výrobkov a celkovú cenu vašej objednávky.

Chcete pridať ďalší produkt? Tak kliknite na tlačilo »Úvodná strana«. Tým sa premiestnite na úvodnú stránku a môžete buď načítať ďalšiu fotoknihu alebo vytvoriť novú.

Funkciou »Vymazať« môžete výrobok z košíka odstrániť.

Pokiaľ všetko zodpovedá vašim predstavám, môžete si pod košíkom zvoliť spôsob objednania. Nakoniec potvrďte tlačidlom »Spustiť objednávku«.»Môj CEWE Fotosvet« vám ponúka dva spôsoby objednania:Napálenie objednávky na CD


Po stlačení tlačidla »Objednať« / »Spustiť objednávku« sa v ďalšom kroku objaví nové okno »Asistent objednávky na CD«, kam môžete do príslušných políčok zadať svoje osobné údaje ako meno, adresu atď. Po zadaní potvrďte kliknutím na »Ďalej«.

Políčka označené hviezdičkou (*) sú povinné.

V nasledujúcom okne zvoľte napaľovačku a rýchlosť napaľovania.

Po napálení musí byť CD uzatvorené pre pridávanie viacnásobných sekcií (tzn., že obsah CD nie je možné neskôr doplňovať). Vložte prázdne CD a kliknite na »Ďalej«. Spustí sa proces napaľovania.

Hotové CD môžete odovzdať na vami vybranej zberni.

Poznámka:

Pokiaľ program nerozpozná vašu napaľovačku, môžete si vytvoriť ISO image objednávky. ISO image je presný obraz vašej objednávky a napaľovací program ho neskôr môže spracovať.

V žiadnom prípade nenapaľujte ISO súbory. Výrobné centrá ich neprečítajú ani nespracujú.

Pri vytváraní ISO image pre výrobu postupujte takto:
- Najprv uložte súbor ISO image na svoj pevný disk.
- Otvorte svoj napaľovací program. V ponuke »Otvoriť súbor« je obvykle možnosť »Napáliť CD image«. Kliknite na »Napáliť CD image« a otvorí sa nové okno. Tu vyberte svoj uložený súbor ISO a otvorte ho. Po otvorení súboru ISO vás program vyzve, aby ste zahájili napaľovanie. Urobte tak.

Po dokončení napaľovania môžete otvorením CD uloženú objednávku skontrolovať. Napálené CD by teraz malo obsahovať vaše obrazové dáta, súbor Order.txt a pokiaľ ste vo fotoknihe použili textové polia, tak tiež súbory PDF.


Odoslanie objednávky cez internet


Ak kliknete v košíku na tlačidlo »Objednať«, môžete sa v ďalšom okne zaregistrovať resp. sa prihlásiť zadaním svojich prihlasovacích údajov. Potvrďte kliknutím na »Ďalej«. Majte pritom na pamäti, že musíte mať aktívne internetové pripojenie. V ďalšom okne môžete zvoliť spôsob objednania. Dodanie zákazky môže byť uskutočnené dvojakým spôsobom. Buď si zákazku vyzdvihnete na vami vybranej zberni, alebo si ju necháte zaslať pohodlne až domov.

Poznámka:

V závislosti od zvoleného spôsobu dodania sa líši výška poplatkov. Po zvolení sa v ďalšom okne zobrazia Všeobecné obchodné podmienky. Pozorne si ich prečítajte a potvrďte. Potom kliknite na tlačidlo »Ďalej«.

Objednávka sa odošle do nášho výrobného strediska!

Za pár dní je vaša objednávka vyhotovená a odoslaná.


Uloženie a načítanie rozpracovaných fotokníh


Môžete si ale tiež otvoriť už vytvorenú CEWE Fotoknihu. Stačí, ak kliknete na tlačidlo »Otvoriť fotoknihu«. V nasledujúcom okne zvoľte cestu ku svojej uloženej fotoknihe a otvorte súbor CEWE Fotoknihy s koncovkou »mcf«.


Požiadavky na systém


Doporučená systémová konfigurácia:

- Windows: PC s procesorom Pentium-III alebo AMD-Athlon 1 GHz,
- operačná pamäť najmenej 256 MB (RAM)
- cca 50 MB voľného miesta na pevnom disku (len pre inštaláciu softvéru)
- grafická karta minimálne 16 MB se 16,7 mil. farieb
- verzia operačného systému Microsoft Windows 8.1 alebo 10
- Rozlíšenie monitoru: najmenej 1024 x 768

Rozumiem
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré jej pomáhajú k správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb a tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií